Egzamin zawodowy - komunikat o przyborach

22.5.2019

CZEŚĆ PISEMNA

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*. Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych.

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Zdający przynosi na egzamin

AU.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka,  temperówka

AU.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, ekierka,  temperówka

AU.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

MS.12

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka

A.36

Prowadzenie rachunkowości

kalkulator prosty*

A.65

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

kalkulator prosty*

A.68

Obsługa klienta w jednostkach administracji

kalkulator prosty*

*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.