Egzamin maturalny - 2024 rok!

Harmonogram - matura 2024 rok

16.3.2024

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem egzaminu maturalnego w terminie głównym. Szczegółowe informacje: Sekretariat Szkoły - Nowy Targ, ul. Kościuszki 6.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-16:00.

 Zasady obowiązujące:

1.      Na egzamin należy przybyć co najmniej 30 minut przed godziną wyznaczoną w harmonogramie.

2.      Zabrać należy ze sobą dowód osobisty oraz przybory do pisania i liczenia: czarny długopis, kalkulator prosty (czytaj: załącznik o

przyborach).

Możesz oprócz wyżej wymienionych przedmiotów  mieć ze sobą tylko małą butelkę wody mineralnej. Nie wolno wnosić torebek, telefonów i innych osobistych przedmiotów