Menu

DEKLARACJE MATURALNE 2018

6 września 2017

Informujemy, że termin składania deklaracji MATURALNYCH - MAJ 2018 upływa z dniem 30 września 2017 roku. Prosimy o pilne zgłaszanie się do sekretariatu w celu złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym  terminie do 30.09.2017. BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI do 30 września 2017r skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu maturalnego w maju 2018r. 

Zobacz także